Archive for the ‘Uncategorized’ Category

…kto sme?…

Pondelok, August 20th, 2007

Ako to je už spomenuté v hlavičke stránky, sme generácia,ktorá túži po prebudení v slovenských mestách a dedinách.Boh nám položil na srdce službu ohlasovnia Jeho slobody a my sme ju s radosťou a plní očakávaní prijali.Táto služba nás napĺňa a je plná požehnania.v súčasnosti pôsobíme tiež vrámci evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove. Stretávame sa ľudmi v ich farnostiach aby sme vytvorili spoločnstvo,ktoré chváli svojho Boha.A to buď počas evanjelizačných večerov, alebo chvál.V tejto Božej misii pôsobíme ja - mišo a jany (johny) + ľudia,ktorí nám pomáhajú a slúžia niekedy spolu s nami.Modlíme sa aby Slovensko stálo na čele Božej armády a aby sme mohli tak všetci,každý v svojom meste a obci,chváliť Boha za jeho úžasnú lásku.

Buďte požehní a požehnaním.
Mišo a Johny

…O čo vlastne ide?…

Pondelok, Marec 19th, 2007

Tak ako ste si už asi stihli všimnúť, na tejto stránke sa zmenil dizajn.Nepytajte sa ma prečo,jednoducho sa zmenil.Avšak myšlienka tejto stranky ostáva naďalej rovnaká.A to, zažívať novú jar najprv vo svojom osobnom živote a potom v meste,v ktorom žiješ,kde študuješ,alebo pracuješ.Veľmi sa teším,že sa našlo dostatok času na čiastočne zrenovovanie tohto webu.

Počet prístupov :

Offline rádio - NAHLAS