Archive for August, 2007

…kto sme?…

Pondelok, August 20th, 2007

Ako to je už spomenuté v hlavičke stránky, sme generácia,ktorá túži po prebudení v slovenských mestách a dedinách.Boh nám položil na srdce službu ohlasovnia Jeho slobody a my sme ju s radosťou a plní očakávaní prijali.Táto služba nás napĺňa a je plná požehnania.v súčasnosti pôsobíme tiež vrámci evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove. Stretávame sa ľudmi v ich farnostiach aby sme vytvorili spoločnstvo,ktoré chváli svojho Boha.A to buď počas evanjelizačných večerov, alebo chvál.V tejto Božej misii pôsobíme ja - mišo a jany (johny) + ľudia,ktorí nám pomáhajú a slúžia niekedy spolu s nami.Modlíme sa aby Slovensko stálo na čele Božej armády a aby sme mohli tak všetci,každý v svojom meste a obci,chváliť Boha za jeho úžasnú lásku.

Buďte požehní a požehnaním.
Mišo a Johny