…náš program…

momentálne nám Pán Boh dal na srdce evanjelizačnú službu tuto na východnom slovensku,ale nemôžeme zaručiť,že sa nevyskytneme aj niekde na blízkom západe.popri nasej službe vrámci evanjelizačnej školy sv. Mikuláša (evskoly) pôsobíme v rôznych mestách a mestečkách a dedinkách tuto na východe,kde sa modliť s ľudmi, svedčiť o Božej láske a ohlasovať slobodu v Pánovi Ježišovi.
ak túžiš po tom,aby pravda o Ježišovi a o jeho láske bola ohlásená aj na mieste kde bývaš,stačí veľmi málo.minimálne zavolať a my ochotne prídeme.
pozývame ťa tiež na naše pripravované akcie:

vrámci Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pripravujeme:
Kurz Filip
Kurz Rút (pre manželov)
Kurz svedectvo (podmienkou je absolvovať predtým kurz Filip)
Kurz Emauzy

bližšie info: www.evskola.sk

ďalšie pripravované akcie
Evanjelizačný večer - Lipany pri Prešove (GKC, RKC)
-

Chvály - Ľubovec
- Vyslanka
- Rudlov

dátumy a bližšie info nahodíme onedlho