…pre teba…

Týchto pár riadkov je pre teba a možno tak trochu aj o tebe. Chcel by som Ti cez ne priblížiť Boží pohľad na svet, na ľudí…Je to výpoveď o živote, preto mnohé veci, ktoré Ti nebudú jasné na začiatku, pochopíš, až keď sa začítaš hlbšie (tak ako v živote). Skús prečítať týchto pár riadkov a ak sa rozhodneš, skús ich aj prežiť. Dá sa to…

Nech si kdekoľvek, nech si ktokoľvek, nech žiješ akokoľvek vedz, že si v Božích plánoch! Si poznaný a milovaný.Boh Ťa prijíma a pozná ako dobrý otec, bezpodmienečne - od Neho vyšla táto iniciatíva skôr, ako si sa narodil. Chce pre teba to najlepšie. Nežiada, aby si Mu lásku oplácal, ale aby si Mu dovolil milovať Ťa. V prorokovi Jeremiášovi Boh hovorí:”Láskou odvekou som ťa miloval, preto som Ti zachoval priazeň.” (Jer 31,3) Boh Ti nedáva žiadnu podmienku, aby si mohol byť milovaný. Miluje Ťa práve takého, ako si:”Či zabudne dieťa na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na Teba.”(Iz 49,15)

kampan6.GIF

Ak ma Boh miluje, prečo je svet voči mne nespravodlivý, prečo sa cítim byť sám a prečo žijeme v nenávisti, v závisti, prečo sú rodiny rozbité, chudobné?…A prečo Božiu lásku vôbec nezakúšam? To čo nedovoľuje, aby sa vo svete prejavovala Božia láska a uskutočnil sa jeho plán šťastia, pokoja a jednoty s Ním sa volá hriech. Hriech je príčinou všetkého zla, ktoré trápi ľudstvo. Boh na nás vylial záplavu lásky. My sme však akoby pod nerozbitným sklom, ktoré nám síce umožňuje sledovať, ako dážď lásky padá, ale pritom sa nenamočíme do vody života. Je to hriech, ktorý nám bráni, aby sme zakúsili Božiu lásku.Odvtedy, čo satan oklamal našich prarodičov, ktorí mu uverili, že svojimi vlastnými silami môžu získať šťastie a ľudskú realizáciu, začalo všetko nešťastie,v ktorom žijeme:

Človek sa vzdialil od Boha - zdroja života, rozdelila sa jednota medzi mužom a ženou, človek sa znepriatelil s tvorstvom, ktoré sa vzoprelo proti nemu. Odvtedy začala vládnuť nenávisť, nevraživosť a pomstychtivosť. Ihňeď potom silnejší (Kain) zabil slabšieho (Ábela). Začali vojny, nespravodlivosti, honba za bohatstvom a všetko zlo, ktoré existuje vo svete. Najhoršie je to, že sa mu nemôžeme vyhnúť, pretože tento hriech nieje čosi, čomu by sme mohli zabrániť, aby nevošlo do nás, ale niečo, čo sa rodí z podstaty nášho bytia. Dávid povedal:”Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.”(Ž 51,7) Hriech a náklonnosť k nemu sme teda zdedili.”Mzdou hriechu je smrť,”hovorí v liste Rimanom 6, 23 apoštol Pavol. Nepomôžeme si sami ani spravodlivosťou, ani dobrými skutkami, ani dobrým úmyslom…Boh ŤA miluje, ale hriech Ti znemožňuje zakúšať túto lásku. Človek sa nemôže spasiť sám!

Ak človek nebol schopný prísť k Bohu, Boh prišiel k človeku. Ak sme my nemali dosť síl na to, aby sme k nemu vystúpili, on zostúpil k nám.”Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna… nie aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.”(Jn 3, 16)

img1.gif

Preto existuje jedno riešenie pre všetkých, tým riešením je Ježiš. Jeho meno znamená:”Boh (Jahve) zachraňuje.”On nielen prináša spásu od Boha,ale sám je spása.Je Lekár i Liek, je “Boh s nami”,ktorý zachraňuje.

Ježiš prišiel preto, aby Ťa navrátil do Božej lásky! Skrze neho môžeš byť účastný na prisľúbeniach pokoja a prosperity. Iba v mene Ježiš sme skutočne spasení - navrátení k Bohu, na miesto, ktoré nám podľa Božej vôle patrí.